Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Video Video

Xem thêm...

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

   - Thông báo số 180/TB-UBND, ngày 25/8/2023, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, Danh sách trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023

 
   - Quyết định số 4084/QĐ-UBND, ngày 18/8/2023, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, về việc phê duyệt kết quả vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023.
 
   - Thông báo số 172/TB-HĐTT, ngày 11/8/2023, của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023, triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023
 
   - Quyết định số 3707/QĐ-HĐTT, ngày 07/8/2023, của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023, về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2023
 
   - Thông báo số 165/TB-HĐTT, ngày 04/8/2023, của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023, triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023
 

   - Quyết định số 2927/QĐ-UBND, ngày 19/7/2023, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch các trường hợp đặc biệt trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023

 
   - Quyết định số 2913/QĐ-UBND, ngày 18/7/2023, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, về việc phê duyệt kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2023
 
   - Thông báo số 145/TB-HĐKTSH, ngày 07/7/2023, của Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023, thông báo triệu tập tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023
 
   - Thông báo số 141/TB-HĐKTSH, ngày 07/7/2023, của Hội đồng xét tuyển chức danh Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023, thông báo nộp lệ phí xét tuyển và thời gian tổ chức xét tuyển đối với các thí sinh tham gia xét tuyển tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2023
 
   Thông báo số 140/TB-HĐKTSH, ngày 07/7/2023, của Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023, thông báo nộp lệ phí dự tuyển và thời gian tổ chức sát hạch đối với các trường hợp đặc biệt trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2023
 
   - Thông báo số 139/TB-HĐKTSH, ngày 06/7/2023, của Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023, thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện để tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch công chứccấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023
 
   Thông báo 138/TB-HĐXT, ngày 06/7/2023, của Hội đồng xét tuyển chức danh Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2023, kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển của các thí sinh tham gia xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2023
 
   - Thông báo số 129/TB-UBND, ngày 16/6/2023, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc năm 2023
 
   Thông báo số 105/TB-UBND, ngày 26/5/2023, của Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc năm 2023
 
   - Thông báo số 389/TB-UBND, ngày 14/12/2022, của UBND huyện Kông Pắc, thông báo danh sách trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pc năm 2022
 
   - Quyết định số 5386/QĐ-UBND, ngày 14/12/2022, của UBND huyện Krông Pắc, về việc phê duyệt thí sinh trúng tuyển và không trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2022
 
   Quyết định số 5385/QĐ-UBND, ngày 14/12/2022, của UBND huyện Krông Pắc, về việc phê duyệt kết quả vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2022
 
   - Quyết định số 5312/QĐ-UBND, ngày 05/12/2022, của Hội đồng thi tuyển huyện Krông Pắc, về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2022
 
   - Thông báo số 379/TB-HĐTT, ngày 05/12/2022, của Hội đồng thi tuyển huyện Krông Pắc, triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2022
 
   - Thông báo số 377/TB-HĐ, ngày 02/11/2022, của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã huyện Krông Pắc, về việc bổ sung danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2022
 
   - Thông báo số 372/TB-HĐTT, ngày 01/12/2022, của Hội đồng thi tuyển huyện Krông Pắc, thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2022
 
   Thông báo số 370/TB-HĐTT, ngày 29/11/2022, của Hội đồng thi tuyển huyện Krông Pắc, thông báo nộp lệ phí thi tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2022
 
   - Thông báo 369/TB-HĐTT, ngày 29/11/2022, của Hội đồng thi tuyển huyện Krông Pắc, thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2022
 
   - Thông báo số 361/TB-HĐ, ngày 14/11/2022, của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã, về việc danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2022
 
   - Thông báo số 354/TB-UBND, ngày 07/11/2022 của UBND huyệt Krông Pắc, kết quả trúng tuyển các trường hợp đặc biệt trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2022.
 
   - Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND huyện Krông Pắc về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển và không trúng tuyển các trường hợp đặc biệt trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2022
 
   Thông báo số 337/TB-HĐKTSH, ngày 24/10/2022, của Hội đồng Kiểm tra sát hạch huyện Krông Pắc, triệu tập tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2022
 

   - Thông báo số 336/TB-HĐKTSH, ngày 24/10/2022, của Hội đồng Kiểm tra sát hạch huyện Krông Pắc, Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện để tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã thuộc huyện Krông Pắc năm 2022

 
   - Thông báo số 313/TB-HĐKTSH, ngày 10/10/2022, của Hội đồng kiểm tra sát hạch huyện Krông Pắc, thông báo nộp lệ phí dự tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2022
 
   - Thông báo số 306/TB-HĐKTSH, ngày 06/10/2022, của Hội đồng kiểm tra sát hạch huyện Krông Pắc, thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ Kiểm tra sát hạch đối với các trường hợp đặc biệt trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc UBND huyện Krông Pc năm 2022
 
   - Thông báo số 292/TB-UBND ngày 20/9/2022 của UBND huyện Krông Pắc v việc thu hồi chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại
 
  Thông báo số 288/TB-UBND, ngày 09/9/2022, của UBND huyện Krông Păc, thời gian, địa điểm nhận quyết định tuyển dụng, kỳ tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện Krông Pắc năm 2021
 
   - Thông báo số 286/TB-HĐXT, ngày 08/9/2022, của Hội đồng xét tuyển huyện Krông Pắc, kết quả trúng tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2022
 
   - Quyết định số 4109/QĐ-UBND, ngày 08/9/2022, của UBND huyện Krông Pắc, về việc phê duyệt kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2022
 
   Thông báo số 278/TB-HĐXT, ngày 26/8/2022, của Hội đồng xét tuyển huyện Krông Pắc, Kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển của các thí sinh tham gia xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2022
 

   Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc năm 2022

 
   Thông báo Kết quả thi vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2021.
 
   Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2021.
 
   - Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2021