Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Video Video

Xem thêm...

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

   1. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Krông Pắc năm 2017
 
   2. Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và tổ chức kiểm tra, sát hạch trong xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Krông Pắc năm 2017
 
   3. Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Krông Pắc năm 2017
 
  4. Quyết định của Sở Nội vụ đính chính Quyết định số 158/QĐ-SNV ngày 27/4/2018 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc
 
   5. Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Krông Pắc năm 2017.
 
   6. Thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 
   7. Thông báo về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
 
   8. Thông báo về việc tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất
 
   9. Thông báo thay đổi địa chỉ Trụ sở tiếp công dân huyện Krông Pắc
 
   10. Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
 
   11. Thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  

  12. Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc năm 2022

 
   13. Thông báo Kết quả thi vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2021.
 
   14. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2021.