Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Thời sự mỗi ngày Thời sự mỗi ngày

Khởi công nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Ea Yiêng

Chiều 10/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện phối hợp với...
Xem thêm...
Xem thêm...

Truyền thông cơ sở Truyền thông cơ sở

Đẩy mạnh triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số

VssID - Bảo hiểm xã hội số là một ứng dụng thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành BHXH Việt Nam nhằm mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ...

Xã Ea Yông phát động mô hình “1.000 công dân số tiêu biểu”

Sáng 12/4, UBND xã Ea Yông đã tổ chức Lễ phát động mô hình "1.000 công dân số tiêu biểu" năm 2023. Theo đó, xã Ea Yông đặt mục tiêu trong năm 2023 trên địa bàn sẽ có trên 1.000 công dân...

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Ngày 30/3/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 859/UBND – VP về triển khai Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân...