Liên kết web Liên kết web

BAN BIÊN TẬP BAN BIÊN TẬP

Ban biên tập

null
BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KRÔNG PẮC

 

Số TT Họ và tên Chức danh Điện thoại Hộp thư điện tử (Email)
1  Nguyễn Thị Kim Oanh  Trưởng Ban   oanhntk@krongpak.daklak.gov.vn
2  Võ Quang Trường  Phó Trưởng Ban    truongvq@krongpak.daklak.gov.vn
3  Nguyễn Đình Hải  Phó Trưởng Ban    haind@krongpak.daklak.gov.vn
4  Đào Hữu Tùng  Thành viên    tungdh@krongpak.daklak.gov.vn
5  Bùi Thanh  Thành viên    thanhb@krongpak.daklak.gov.vn
6  Y Khoăt Ayun  Thành viên    lydx@krongpak.daklak.gov.vn
7  Nguyễn Ngọc Thái  Thành viên    thainn@krongpak.daklak.gov.vn
8  Nguyễn Minh Sơn  Thành viên    sonnm@krongpak.daaklak.gov.vn
9  Nguyễn Thành Tân  Thành viên    tannt@krongpak.daklak.gov.vn
10  Đoàn Đại Lý  Thành viên    
11  Lê Anh Hùng  Thành viên    
12  Huỳnh Hồng  Thành viên    
13  Hoàng Thị Như Anh  Thành viên    
14  Nguyễn Văn Oánh  Thành viên    
15  Nguyễn Thị Thu Hương  Thành viên    
16  Nguyễn Văn Hùng  Thành viên    
17  Nguyễn Huy Hoàng  Thành viên    
18  Đặng Minh Đức  Thành viên    
19  Nguyễn Thị Kim Nhung  Thành viên    
20  Phạm Hồng Thái  Thành viên    
21  Võ Anh Tiến  Thành viên    
22  Lương Ngọc Tuấn  Thành viên    
23  Nguyễn Quang Mạnh  Thành viên    
24  Nguyễn Hùng Hậu  Thành viên    
25  Đoàn Xuân Lý  Thành viên    
26  Nguyễn Văn Thảo  Thành viên    
27  Lê Hoàng Quyên  Thành viên    

 

- Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Krông Pắc
 
- Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Krông Pắc
 
- Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Biên tập và quản lý, cung cấp, sử dụng, khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử huyện Krông Pắc
 
- Hướng dẫn đổi mật khẩu địa chỉ thư điện tử trong hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Đắk Lắk

  

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục