Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản
Tên thủ tục
Cấp ban hành Lĩnh vực

Hiển thị 1 - 20 of 333 kết quả.
của 17
STT Tên thủ tục Cấp ban hành Lĩnh vực
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Cấp huyện Khiếu nại tố cáo
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Cấp huyện Khiếu nại tố cáo
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp xã - Thị trấn Khiếu nại tố cáo
4 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Cấp xã - Thị trấn Khiếu nại tố cáo
5 Thủ tục xử lý đơn cấp xã Cấp xã - Thị trấn Khiếu nại tố cáo
6 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Cấp huyện Khiếu nại tố cáo
7 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Cấp huyện Khiếu nại tố cáo
8 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Cấp huyện Khiếu nại tố cáo
9 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Cấp xã - Thị trấn Khiếu nại tố cáo
10 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
11 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
12 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
13 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
14 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
15 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
16 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
18 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
20 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
Hiển thị 1 - 20 of 333 kết quả.
của 17