Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo

Ngày học trực tiếp đầu tiên tại địa bàn xã Ea Yiêng

   Ngày 29/11/2021, gần 1.400 học sinh của 02 trường: Tiểu học Đinh Núp, Trung học cơ sở (THCS) Ea Yiêng tại xã Ea Yiêng, đến trường học trực tiếp sau một thời gian dài phải học...

An toàn thông tin An toàn thông tin

Không có kết quả nào.

Video Video

Thời sự huyện Krông Pắc

Xem thêm...

Văn hóa - Xã hội Văn hóa - Xã hội

An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Không có kết quả nào.

Kinh tế tập thể - Hợp tác xã Kinh tế tập thể - Hợp tác xã

Không có kết quả nào.