Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

An toàn thông tin An toàn thông tin

Không có kết quả nào.

Video Video

Xem thêm...

An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng IV năm 2023.

         Ngày 11/08/2023, Tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tổ chức Lễ bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối...

Kinh tế tập thể - Hợp tác xã Kinh tế tập thể - Hợp tác xã

Ra mắt 2 Tổ hội nghề nghiệp "Trồng Dâu nuôi Tằm” và “Trồng thâm canh lúa đen hữu cơ” tại xã Vụ Bổn

Chiều ngày 5/7/2023, Hội Nông dân xã Vụ Bổn tổ chức Lễ ra mắt tổ hội nông dân nghề nghiệp "Trồng Dâu nuôi Tằm", "Trồng thâm canh lúa đen hữu cơ" và giải ngân vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân huyện Krông...