Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy


Hiển thị 1 - 20 of 28 kết quả.
của 2
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 11/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính - Kế hoạch Về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 01/08/2022 10/08/2022
2 10/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Về việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 25/05/2022 01/06/2022
3 09/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Giáo dục Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tại huyện Krông Pắc 27/04/2022 05/05/2022
4 08/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Y tế Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Y tế huyện Krông Pắc 07/04/2022 14/04/2022
5 07/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Thanh tra Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện Krông Pắc 06/04/2022 13/04/2022
6 06/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài nguyên - Môi trường Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pắc 24/03/2022 31/03/2022
7 05/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tư pháp Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Krông Pắc 17/03/2022 25/03/2022
8 04/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Lao động Thương binh Xã hội Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Krông Pắc 15/03/2022 22/03/2022
9 03/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Nội vụ Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Nội vụ huyện Krông Pắc 03/03/2022 09/03/2022
10 02/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Dân tộc Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Dân tộc huyện Krông Pắc 02/03/2022 02/03/2022
11 01/2022/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn phòng Ban hành Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện 14/02/2022 21/02/2022
12 26/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thuỷ sản Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản 08/03/2019 25/04/2019
13 50/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thuỷ sản Quy định đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực 13/12/2018 30/01/2019
14 19/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư Thuỷ sản Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản 15/11/2018 01/01/2019
15 3703/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên - Môi trường Về việc phê duyệt Kê hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Krông Pắc 29/12/2017
16 255/TB-UBND UBND huyện Thông báo Giáo dục Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 19/12/2017
17 18/2017/QH14 Quốc Hội Luật Thuỷ sản Luật Thuỷ sản 21/11/2017 01/01/2019
18 21/2007/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Chế độ chính sách Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 18/07/2017
19 44/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Xây dựng Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 30/12/2016
20 4005/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên - Môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Pắc 30/12/2016
Hiển thị 1 - 20 of 28 kết quả.
của 2