Liên kết web

Video

Xem thêm...

Văn bản pháp quy


Hiển thị 1 - 20 of 25 kết quả.
của 2
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 04/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Hành chính công Nghị quyết của HĐND huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 16/01/2015
2 107/TB-UBND UBND huyện Thông báo Hành chính công Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tháng 1/2015 09/02/2015
3 118/TB-UBND UBND huyện Thông báo Hành chính công Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tháng 3/2015 03/03/2015
4 298/TB-UBND UBND huyện Thông báo Hành chính công Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tháng 5/2015 08/05/2015
5 324/TB-UBND UBND huyện Thông báo Hành chính công Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tháng 6/2015 02/06/2015
6 520/TB-UBND UBND huyện Thông báo Hành chính công Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 07/07/2015
7 701/TB-UBND UBND huyện Thông báo Hành chính công Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tháng 8/2015 07/09/2015
8 857/TB-UBND UBND huyện Thông báo Hành chính công Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015 08/10/2015
9 948/TB-UBND UBND huyện Thông báo Hành chính công Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015 04/11/2015
10 22/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Hành chính công Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 22/12/2015
11 36/TB-UBND UBND huyện Thông báo Hành chính công Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tháng 2/2016 04/02/2016
12 04/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Hành chính công Nghị quyết của HĐND huyện về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Krông Pắc giai đoạn 2016-2020 01/03/2016
13 01/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Hành chính công Thông qua điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đông Bắc thị trấn Phước An, huyện Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk 01/03/2016
14 44/TB-UBND UBND huyện Thông báo Hành chính công Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016 03/03/2016
15 62/TB-UBND UBND huyện Thông báo Hành chính công Kết luận của đồng chí Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác quý I/2016 11/04/2016
16 10/QĐ-UBBC HĐND huyện Quyết đinh Hành chính công Về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc nhiệm kỳ 2016-2021 27/05/2016
17 22/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Chế độ chính sách Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2016 - 2020 11/08/2016
18 35/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết đinh Hành chính công Quyết định ban hành Quy định cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 18/11/2016 23/11/2016
19 40/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết đinh Tài nguyên - Môi trường Ban hành quy định cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/12/2016 12/12/2016
20 44/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết đinh Xây dựng Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 30/12/2016
Hiển thị 1 - 20 of 25 kết quả.
của 2