Thu hút đầu tư Thu hút đầu tư

Huyện Krông Pắc phát huy Thế mạnh, tiềm năng kêu gọi xúc tiến đầu tư

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện đến năm 2025, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày...