Liên kết web Liên kết web

Thông tin Lễ hội Thông tin Lễ hội

Đoàn công tác của huyện trao đổi, nghiên cứu mô hình tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Trong 4 ngày từ 09/5-12/5/2024, đoàn công tác của HĐND huyện do đồng chí Trần Hồng Tiến TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện,...

Video Video