Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Những lợi ích người dân được hưởng khi có tài khoản định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử giúp công dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện nhiều dịch vụ công, các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… ...

Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng...

Quy Trình 10 Bước Chuyển Đổi Số Thành Công Cho Mọi Doanh Nghiệp

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là khái niệm ra đời trong thời đại internet bùng nổ và đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công nghệ vào tất cả các khía cạnh...

Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?

Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. ...

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến thế hệ mới

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đặt mục tiêu phát triển nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến (gọi tắt là nền tảng số hoặc nền tảng), xuất sắc cả về công nghệ, tính năng và trải nghiệm,...

video chuyển đổi số video chuyển đổi số

Cẩm nang chuyển đổi số