Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Cảnh báo lừa đảo liên quan tới ứng dụng VssID giả mạo

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo các hình thức lừa đảo thông qua những dịch vụ liên quan tới ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Người dân được khuyến cáo đề cao cảnh giác khi bắt gặp...

10 điểm mới của luật căn cước và những lợi ích của việc sử dụng căn cước

Ngày 27/11/2023, Quốc hội khoá XV đã chính thức thông qua Luật Căn cước với 87.25% ý kiến tán thành và Luật sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Theo đó, Luật Căn cước có 10 điểm mới nổi bật...

Thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC

Kể từ ngày 01/7/2024, chuyển đối sang sử dụng VNelD là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử. Theo đó, các tài khoản định danh điện tử...

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các quy định của pháp luật chuyên ngành, thời gian qua công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp và khai thác thông tin lý lịch tư pháp đã đi vào nền nếp và có nhiều...

Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện nhiệm vụ của Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các hoạt...

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06

Chuyển đổi số là xu thế, đã và đang được đẩy mạnh trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam không nằm ngoài xu thế này. Nếu không chuyển đổi số nhanh, mạnh, toàn diện, hiệu quả thì sẽ bị tụt hậu. Chuyển đổi...

Dấu ấn tổ công nghệ số cộng đồng

Gần một năm triển khai Kế hoạch số 199/KH – UBND, ngày 19/8/2022 của UBND huyện về việc Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Krông Pắc; Với sự nỗ...

Cách đăng ký sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA miễn phí cho cá nhân, tổ chức

Hiện nay, trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk (Hệ thống iGate) đã sẵn sàng cho người dân, doanh nghiệp và các hộ gia đình thực hiện 02 chức năng ký số: Token USB và...

video chuyển đổi số video chuyển đổi số

Nội dung chuyển đổi số