Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo số 247/TB-UBND, ngày 21/7/2022, của UBND huyện Krông Pắc, công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2021

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục