Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo số 100/TB-UBND, ngày 13/5/2022, của UBND huyện Krông Pắc, kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Krông Pắc năm 2021

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục