Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thị trấn Phước An

 

1. Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND

 a. Thường trực Đảng uỷ - Điện thoại:
   - Ông - Bí Thư - Điện thoại:
   - Ông Võ Nam - Phó bí thư - Điện thoại: 0983520302
   - Ông Huỳnh Hữu Đức - Phó bí thư - Điện thoại: 0914087341
 b. Lãnh đạo HĐND    
   - Ông Võ Nam - Chủ tịch - Điện thoại: 0983520302
   - Bà Võ Thị Tuyết - Phó chủ tịch - Điện thoại:
 c. Lãnh đạo UBND    
   - Ông Huỳnh Hữu Đức - Chủ tịch - Điện thoại: 0914087341
   - Ông Phan Văn Tâm - Phó chủ tịch - Điện thoại: 0932053846
   - Ông Trịnh Xuân Bắc - Phó chủ tịch - Điện thoại: 0905594155
     
2. Văn phòng HĐND và UBND   - Điện thoại: 02623521113

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục