Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

PHÒNG Y TẾ

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

     - Ông Võ Anh Tiến

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan:  0262.3520941

Điện thoại di động:   0914587747

Email: tienva@krongpak.daklak.gov.vn

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục