Video Video

Xem thêm...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 9166436

.Hôm nay: 3424
.Hôm qua: 2097
.Trong tuần: 3424
.Tất cả: 9166436

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

TT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
01  UBND huyện Krông Pắc  Đinh Xuân Diệu  Chủ tịch  0903584897  dieudx@krongpak.daklak.gov.vn
02  UBND xã Hoà Đông  Nguyễn Đình Vượng  Chủ tịch  0986116565  vuongnd@krongpak.daklak.gov.vn
03  UBND xã Ea Knuếc  Nguyễn Xuân Hưng  Chủ tịch  0935197447  hungnx@krongpak.daklak.gov.vn
04  UBND xã Ea Kênh  Trần Văn Hào  Chủ tịch  0961052599  haotv@krongpak.daklak.gov.vn
05  UBND xã Ea Yông  Nguyễn Phụng Minh  Chủ tịch  0943057174  minhnp@krongpak.daklak.gov.vn
06  UBND thị trấn Phước An  Huỳnh Hữu Đức  Chủ tịch  0914087341  duchh@krongpak.daklak.gov.vn
07  UBND xã Hoà An  Nguyễn Đức Nhâm  Chủ tịch  0914901055  nhamnd@krongpak.daklak.gov.vn
08  UBND xã Ea Hiu  Trần Ngọc Dũng  Chủ tịch  0983999461  dungtn@krongpak.daklak.gov.vn
09  UBND xã Hoà Tiến  Cao Xuân Phụng  Chủ tịch  0949778183  phungcx@krongpac.daklak.gov.vn
10  UBND xã Tân Tiến  Võ Hồng Khanh  Chủ tịch  0903551988  khanhvh@krongpak.daklak.gov.vn
11  UBND xã Ea Uy  Nguyễn Thanh Bình  Chủ tịch  0914901030  binhntd@krongpak.daklak.gov.vn
12  UBND xã Ea Yiêng  Trần Văn Long  Chủ tịch  0848964747  longtv@krongpak.daklak.gov.vn
13  UBND xã Ea Phê  Phạm Tiến Dũng  Chủ tịch  0914952799  dungpt@krongpak.daklak.gov.vn
14  UBND xã Ea Kuăng  Nguyễn Phú Quyết  Chủ tịch  0973722862  quyetnp@krongpak.daklak.gov.vn
15  UBND xã Krông Búk  Nguyễn Hải Sâm  Chủ tịch  0988339954  samnh@krongpak.daklak.gov.vn
16  UBND xã Ea Kly  Nguyễn Văn Nam   Chủ tịch  0979007333  namnva@krongpak.daklak.gov.vn
17  UBND xã Vụ Bổn  Trần Văn Sáu  Chủ tịch  0935337176  sauvt@krongpak.daklak.gov.vn

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục