Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản
Tên thủ tục
Cấp ban hành Lĩnh vực

Hiển thị 21 - 40 of 333 kết quả.
của 17
STT Tên thủ tục Cấp ban hành Lĩnh vực
21 Công nhận “Gia đình văn hóa” Cấp xã - Thị trấn Văn hóa - Gia đình
22 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Cấp xã - Thị trấn Thể thao
23 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp huyện Xuất bản, In và Phát hành
24 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp huyện Xuất bản, In và Phát hành
25 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
26 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
27 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
28 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
29 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
30 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
31 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
32 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
33 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
34 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
35 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
36 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
37 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
38 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
39 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
40 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
Hiển thị 21 - 40 of 333 kết quả.
của 17