Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

BAN BIÊN TẬP BAN BIÊN TẬP

null
BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KRÔNG PẮC

 

Số TT Họ và tên Chức danh Điện thoại Hộp thư điện tử (Email)
1  Ngô Thị Minh Trinh  Trưởng Ban  0914722679  trinhntm@krongpak.daklak.gov.vn
2  Đoàn Đại Lý  Phó Trưởng Ban     lydd@krongpak.daklak.gov.vn
3  Bùi Thanh  Phó Trưởng Ban    
4  Nguyễn Văn Hoan  Thành viên    
5  Trần Hữu Thái  Thành viên    
6  Nguyễn Đình Hải  Thành viên    
7  Phạm Xuân Vinh  Thành viên    
8  Trương Văn Hiếu  Thành viên    
9  H' Yer Knul  Thành viên    
10  Nguyễn Xuân Hưng  Thành viên    
11  Vũ Văn Thiện  Thành viên    
12  Nguyễn Văn Oánh  Thành viên  0983604446 oanhnv@krongpak.daklak.gov.vn
13 Nguyễn Thị Thu Hương  Thành viên    
14  Nguyễn Huy Hoàng  Thành viên    
15  Nguyễn Thị Kim Oanh  Thành viên    
16  Trịnh Ngọc Ba  Thành viên    
17  Nguyễn Sáng  Thành viên    
18  Đào Hữu Tùng  Thành viên  0914055594  tungdh@krongpak.daklak.gov.vn
19  Nguyễn Ngọc Thái  Thành viên  0977981181  thainn@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Krông Pắc
- Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Krông Pắc
- Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Biên tập và quản lý, cung cấp, sử dụng, khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử huyện Krông Pắc
- Hướng dẫn đổi mật khẩu địa chỉ thư điện tử trong hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Đắk Lắk
- Báo cáo tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử Krông Pắc năm 2012, nhiệm vụ hoạt động năm 2013
- Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Trang thông tin điện tử năm 2012
- Báo cáo tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử Krông Pắc năm 2013, nhiệm vụ hoạt động năm 2014
   - Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND huyện Krông Pắc về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử (Website) huyện Krông Pắc

  

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục