Liên kết web

Video

Xem thêm...

Xuất bản thông tin

null

BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN KRÔNG PẮC

 

Số TT Họ và tên Chức danh Điện thoại Hộp thư điện tử (Email)
1  Ngô Thị Minh Trinh  Trưởng Ban  0914722679  trinhntm@krongpak.daklak.gov.vn
2  Trần Trung Kiêm  Phó Trưởng Ban  0978054477  kiemtt@krongpak.daklak.gov.vn
3  Đoàn Đại Lý  Phó Trưởng Ban    lydd@krongpak.daklak.gov.vn
4  Nguyễn Văn Hoan  Thành viên    
5  Võ Viết Khương  Thành viên    
6  Trần Hữu Thái  Thành viên    
7  Phan Tấn Bảy  Thành viên    
8  Trương Văn Hiếu  Thành viên    
9  H' Yer Knul  Thành viên    
10  Nguyễn Xuân Hưng  Thành viên    
11  Trần Ba  Thành viên    
12  Nguyễn Văn Oánh  Thành viên  0983604446 oanhnv@krongpak.daklak.gov.vn
13  Đỗ Đức Tâm  Thành viên    
14  Nguyễn Sáng  Thành viên    
15  Trịnh Ngọc Nhân  Thành viên  0988756459  nhantn@krongpak.daklak.gov.vn
16  Nguyễn Thị Kim Oanh  Thành viên    
17  Nguyễn Văn Hùng  Thành viên    
18  Đào Hữu Tùng  Thành viên  0914055594  tungdh@krongpak.daklak.gov.vn
19  Nguyễn Ngọc Thái  Thành viên  0977981181  thainn@krongpak.daklak.gov.vn
20  Lê Tiến Nam  Thành viên    namlt@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Krông Pắc
- Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Krông Pắc
- Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Biên tập và quản lý, cung cấp, sử dụng, khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử huyện Krông Pắc
- Hướng dẫn đổi mật khẩu địa chỉ thư điện tử trong hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Đắk Lắk
- Báo cáo tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử Krông Pắc năm 2012, nhiệm vụ hoạt động năm 2013
- Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Trang thông tin điện tử năm 2012
- Báo cáo tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử Krông Pắc năm 2013, nhiệm vụ hoạt động năm 2014

  

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục