Liên kết web

Video

Nội dung chưa được xuất bản
Tên thủ tục
Cấp ban hành Lĩnh vực

Hiển thị 1 - 20 of 331 kết quả.
của 17
STT Tên thủ tục Cấp ban hành Lĩnh vực
1 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
2 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
3 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
4 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
5 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
6 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
7 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
9 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
11 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
12 Công nhận “Gia đình văn hóa” Cấp xã - Thị trấn Văn hóa - Gia đình
13 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Cấp xã - Thị trấn Thể thao
14 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp huyện Xuất bản, In và Phát hành
15 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp huyện Xuất bản, In và Phát hành
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
17 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
18 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp huyện Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
20 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Cấp huyện Văn hóa - Gia đình
Hiển thị 1 - 20 of 331 kết quả.
của 17