Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành


Hiển thị 14 kết quả.
của 1
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 702/QĐ-UBND UBND huyện Quyết đinh Tài nguyên - Môi trường Về việc thu hồi đất do người sử dụng tự nguyện trả lại đất 12/04/2019
2 124/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Thủ tục hành chính Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 28/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện trong tháng 4/2019 19/04/2019
3 126/BC-UBNC UBND huyện Báo cáo Chế độ chính sách Báo cáo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công cách mạng 19/04/2019
4 641/UBND-VHTT UBND huyện Báo cáo Lĩnh vực khác Về việc báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 19/04/2019
5 74/KH-BCĐ UBND huyện Kế hoạch Lĩnh vực khác Tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Krông Pắc lần thứ III năm 2019 19/04/2019
6 682/UBND-VP UBND huyện Công văn Tư pháp Báo cáo số liệu tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh 23/04/2019
7 679/UBND-NTM UBND huyện Công văn Lĩnh vực khác Góp ý dự thảo Nghị quyết của Huyện uỷ về phấn đấu xây dựng các xã: Ea Knuếc, Krông Buk, Ea Uy đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 23/04/2019
8 642/UBND-VP UBND huyện Công văn Hành chính công Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính 19/04/2019
9 706/UBND-VP UBND huyện Công văn Hành chính công Về việc gửi, nhận văn bản diện tử có ký số theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh 26/04/2019
10 705/UBND UBND huyện Công văn Giáo dục V/v tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 26/04/2019
11 704/UBND-VP UBND huyện Công văn Y tế V/v phòng bệnh và chuẩn đón, điều trị bệnh sán dây lợn 26/04/2019
12 781/UBND-VP UBND huyện Công văn Thương mại - Dịch vụ Về việc xử lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, xuất khẩu lao động trên địa bàn xã Êa Phê 10/05/2019
13 788/UBND-VP UBND huyện Công văn Hành chính công Về việc báo cáo minh bạch tài sản năm 2018 10/05/2019
14 789/UBND-VP UBND huyện Công văn Văn hoá - Xã hội Về việc chuẩn bị các điều kiện tiếp đoàn trao quà từ Quỹ học bổng Vừ A Dính 13/05/2019
Hiển thị 14 kết quả.
của 1