Liên kết web

Video

Xem thêm...

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 42 NĂM 2017
(Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

 

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG ĐỊA DIỂM NGƯỜI PHỤ TRÁCH PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ
2 16/10/2017 07giờ30 Họp Thường trực Huyện uỷ Huyện uỷ Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện  
09giờ00 Họp Đoàn thẩm tra 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới Phòng họp 1 Trần Quốc Vĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện Thành viên Đoàn thẩm tra
13giờ30 Họp Ban Chỉ đạo bảo vệ thi công xây dựng Trung tâm giống thuỷ sản cấp tỉnh Hội trường

Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện

Trần Quốc Vĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện
Các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo bảo vệ thi công
13giờ30 Dự phiên toà xét xử vụ kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai Toà án tỉnh Nguyễn Hùng Thi - Phó chủ tịch UBND huyện  
14giờ00 UBND tỉnh mời họp trực tuyến với Chính phủ, tổng kết 15 năm hoạt động Ngân hàng CSXH UBND tỉnh Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch UBND huyện  
         
3 17/10/2017 07giờ00 Bảo vệ thi công xây dựng Trung tâm giống thuỷ sản cấp tỉnh Đập Krông Búk hạ, xã Krông Búk

Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện

Trần Quốc Vĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện
Các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo bảo vệ thi công
08giờ00 Sở KHĐT khảo sát thu thập, xác định thông tin vị trí dự kiến thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời

Đập Krông Búk hạ.

Phòng họp 1
Nguyễn Hùng Thi - Phó chủ tịch UBND huyện Phòng KTHT
08giờ00 Sở TNMT mời họp rà soát danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2018 trình HĐND tỉnh  Sở TNMT Nguyễn Hùng Thi - Phó chủ tịch UBND huyện Giao các Phòng: TNMT, NNPTNT tham dự
08giờ00 Sở VHTTDL mời họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện việc duy trì bền vững Dự án BMGF-VN Sở VHTTDL Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch UBND huyện Phòng VHT, các xã
14giờ00 Sở Nội vụ mời họp góp ý đề án thành lập Trung tâm y tế huyện Sở Nội vụ Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch UBND huyện  
         
4 18/10/2017 07giờ00 Bảo vệ thi công xây dựng Trung tâm giống thuỷ sản cấp tỉnh Đập Krông Búk hạ, xã Krông Búk

Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện

Trần Quốc Vĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện
Các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo bảo vệ thi công
         
         
         
5 19/10/2017 07giờ00 Bảo vệ thi công xây dựng Trung tâm giống thuỷ sản cấp tỉnh Đập Krông Búk hạ, xã Krông Búk

Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện

Trần Quốc Vĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện
Các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo bảo vệ thi công
         
         
         
         
         
6 20/10/2017 07giờ30 Tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng Trung tâm BDCT

Nguyễn Hùng Thi - Phó chủ tịch UBND huyện

Văn phòng
14giờ00 Dự lễ công bố hệ thống dịch vụ HC công của tỉnh Khách sạn Mường Thanh Nguyễn Hùng Thi - Phó chủ tịch UBND huyện Văn phòng, VHTT
         
         
         
         
7 21/10/2017          
CN 22/10/2017          

 

In

Xem thêm lịch khác