Liên kết web

Video

Xem thêm...

Lịch công tác

 
LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 06 NĂM 2018
(Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018)
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG ĐỊA DIỂM NGƯỜI PHỤ TRÁCH PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ
2 05/02/2018 07giờ30 Họp Thường trực Huyện uỷ Huyện uỷ Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện  
07giờ30 UBND tỉnh mời dự Hội nghị thẩm định đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh UBND tỉnh Nguyễn Hùng Thi - Phó chủ tịch UBND huyện  
07giờ30 Công an tỉnh mởi dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 Công an tỉnh Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện Giao lãnh đạo Công an huyện dự
08giờ00 Gặp mặt chức sắc tôn giáo Phòng họp 1 Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch UBND huyện Phòng Nội vụ, các ngành
09giờ00 Ngân hàng SacomBank mời dự khai trương Chi nhánh Phước An Trần Quốc Vĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện  
14giờ00 Họp Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục Phòng họp 1 Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch UBND huyện Thành viên Hội đồng xét tuyển
14giờ00 Sở TNMT mời họp giải quyết vướng mắc về Dự án của Công ty Solavina Sở TNMT Nguyễn Hùng Thi - Phó chủ tịch UBND huyện Phòng TNMT
14giờ00 UBND huyện Cư Kuin mời dự tổng kết thi đua năm 2017 của cụm I UBND huyện CưKuin Trần Quốc Vĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn phòng, Phòng Nội vụ
3 06/02/2018

07giờ30

Tỉnh uỷ mời dự Hội nghị sơ kết Quyết định số 5607 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Tỉnh uỷ

Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch UBND huyện  
07giờ30 UBND tỉnh mời dự Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2017

UBND tỉnh

Trần Quốc Vĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện Các phòng, đơn vị: TNMT, NNPTNT, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện
07giờ30 Làm việc với Đoàn công tác của Học viện Dân tộc Phòng họp 1 Nguyễn Hùng Thi - Phó chủ tịch UBND huyện Các phòng, ban, ngành liên quan

13giờ30

Toà án nhân dân tỉnh mời dự phiên toà xét xử vụ kiện của ông Ngô Hoàng Khôi Toà án nhân dân tỉnh UBND huyện Giao Trưởng phòng TNMT tham dự
         
         
4 07/02/2018 07giờ30 Gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc Hội trường UBND huyện Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch UBND huyện  
07giờ30 Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017 Hội trường Chi cục thuế Trần Quốc Vĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện Các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn
14giờ00 Dự họp kiểm điểm công chức phòng TCKH Phòng TCKH Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện  
14giờ00 Liên minh HTX tỉnh mời dự lễ bàn giao tài sản hỗ trợ HTX Ea Kmáthỗ trợ Trần Quốc Vĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện  
18giờ00 UBND xã Ea Phê mời dự Chương trình “Tết vì người nghèo” Nhà Văn hoá xã Ea Phê” Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch UBND huyện  
5 08/02/2018 07giờ30 UBND xã Ea Phê mời dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 Nhà Văn hoá xã Ea Phê Trần Quốc Vĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện  
08giờ00 Tặng quà Tết Mậu Tuất cho gia đình chính sách Các xã, thị trấn Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch UBND huyện Phòng Nội vụ
08giờ30 Ban QLDA đầu tư chuyên ngành của tỉnh mời kiểm tra Dự án đầu tư cầu nước đục Xã Ea phê Nguyễn Hùng Thi - Phó chủ tịch UBND huyện Phòng KTHT
         
         
         
6 09/02/2018 07giờ30 Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ Huyện uỷ

Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện

Trần Quốc Vĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện
 
         
         
         
         
         
7 10/02/2018          
CN 11/02/2018          

 

In

Xem thêm lịch khác