Liên kết web

Video

Nội dung chưa được xuất bản

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 49 NĂM 2019
(Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)

 

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI PHỤ TRÁCH PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ
2 09/12/2019 07h30 Họp Thường trực Huyện ủy Huyện ủy Đinh Xuân Diệu - Chủ tịch UBND huyện  
14h00 Tham dự Lễ khai trương dịch vụ công quốc gia Phòng họp 1 Nguyễn Hùng Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Các ngành, đơn vị liên quan
         
3 10/12/2019 14h00 Họp Tổ đảng đánh giá, phân loại đảng viên năm 2019

Phòng họp 1

Phòng họp 3

 

Toàn thể đảng viên chi bộ Văn phòng
         
4 11/12/2019 07h30 Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện tham gia ý kiến dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng Huyện ủy

TT HĐND huyện

Lãnh ddạo UBND huyện

 
14h00 Tiếp và làm việc với Công ty TNHH Đoàn Thị Kim để thuyết trình dự án đầu tư Phòng họp 1 Lãnh đạo UBND huyện Các ngành liên quan, VP
         
         
5 12/12/2019 07h30 Dự Hội nghị tổng kết công tác của Hội người cao tuổi năm 2019 Huyện đoàn Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện  
08h00 Họp đánh giá, phân loại tập thể UBND huyện và thành viên UBND huyện năm 2019 Phòng họp 1 Đinh Xuân Diệu - Chủ tịch UBND huyện Thành viên UBND huyện, Nội vụ, VP
14h00 Họp Chi bộ Văn phòng đánh giá , phân tích chất lượng đảng viên chi bộ năm 2019 Phòng họp 1   Toàn thể đảng viên ch bộ
6 13/12/2019 07h30 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy Huyện ủy

Đinh Xuân Diệu - Chủ tịch UBND huyện

Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện

 
14h00 Dự họp kiểm tra hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 Phòng họp 1 Nguyễn Hùng Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Các ngành liên quan, UBND xã Ea Knuếc
         
7 14/12/2019          
CN 15/12/2019          

 

Đinh Xuân Diệu - Chủ tịch UBND huyện

 

In

Xem thêm lịch khác