Liên kết web

Video

Xem thêm...

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 50 NĂM 2017
(Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017)

 

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG ĐỊA DIỂM NGƯỜI PHỤ TRÁCH PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ
2 11/1/2017 07giờ30 Họp Thường trực Huyện uỷ  Huyện uỷ Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện  
13giờ30 Họp Thành viên UBND huyện Phòng họp 1 Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện Các Uỷ viên UBND huyện
         
         
         
         
3 12/12/2017 07giờ30 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Huyện uỷ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện  
08giờ00 Sở TTTT kiểm tra tiêu chí số 8 NTM Các xã: Ea Kênh, Hoà An, Ea Kuăng Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn phòng NTM, phòng VHTT
09giờ00 Sở Công thương mời làm việc thu thập thông tin, tài liệu hoàn thiện đề án tạm thời khoanh vùng cấm hoạt động khoáng sản Phòng họp 1

Nguyễn Hùng Thi - Phó chủ tịch UBND huyện

Các phòng: TNMT, KTHT, NNPTNT
         
         
         
4 13/12/2017 08giờ00 Họp Tổ đảng phân tích chất lượng đảng viên Phòng họp 1 Tổ trưởng Đảng viên thuộc tổ
08giờ00 Sở TNMT mời họp xác định giá đất nông nghiệp cho C.ty TNHH HTV lâm nghiệp Phước An thuê C.ty TNHH HTV lâm nghiệp PA Lãnh đạo UBND huyện  Giao phòng TNMT dự
         
         
5 14/12/2017 08giờ00 Họp Ban Chỉ đạo bảo vệ thi công xây dựng Trung tâm giống thuỷ sản cấp tỉnh Hội trường Y Suôn Bă - Chủ tịch UBND huyện Thành viên Ban Chỉ đạo
08giờ00 UBND tỉnh mời dự HN tổng kết công tác quản lý tôn giáo năm 2017 UBND tỉnh Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch UBND huyện Phòng Nội vụ
13giờ30 Họp Chi bộ đánh giá, phân tích chất lượng cuối năm Phòng họp 1 Bí thư Chi bộ Đảng viên thuộc Chi bộ
         
         
         
6 15/12/2017 07giờ30 Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ Huyện uỷ Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện  
08giờ00 Hội nghị tổng kết công tác phối hợp PBGD pháp luật năm 2017 Phòng Tư pháp   Chánh Văn phòng
         
         
         
         
7 16/12/2017          
CN 17/12/2017          

 

In

Xem thêm lịch khác