Video Video

Xem thêm...

  

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 6280245

.Hôm nay: 1166
.Hôm qua: 2518
.Trong tuần: 23041
.Tất cả: 6280245

Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh

   Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8524/UBND-TH về việc tổ chức mô hình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" vào sáng thứ Ba hàng tuần (từ 6h30 đến 7h30).

   Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" trong năm 2019; ngày 11/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1880/UBND-TH chỉ đạo các Sở, ngành, địa phươn trong tỉnh phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động mô hình này trong thời gian tới.

   Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân công làm đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày thứ Năm của tuần trước đó, để giao các ngành nghiên cứu, tham mưu giúp lãnh đạo UBND tỉnh trả lời ngay trong buổi gặp mặt.

   Các Sở ngành, đơn vị liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh có trách nhiệm phối hợp mời doanh nghiệp tham dự, phân công lãnh đạo đơn vị tham dự các buổi cà phê, chuẩn bị các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình để trực tiếp hướng dẫn, trao đổi với doanh nghiệp, thực hiện thông báo công khai về chương trình "Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp" của UBND tỉnh tại Bộ phận Một cửa và trên Trang/ Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để doanh nghiệp biết và đăng ký tham gia, đồng thời cử cán bộ đầu mối để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu nội dung giúp lãnh đạo UBND tỉnh trả lời cho doanh nghiệp đã đăng ký và gửi kiến nghị trước buổi gặp gỡ.

   Thời gian: Mỗi tuần một buổi vào sáng thứ Ba (từ 06 giờ 30 đến 07 giờ 30).

   Địa điểm: Cà phê Giọt Vàng (số 02 Nguyễn Du, thành phố Buôn Ma Thuột).

   Các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu tham gia vui lòng đăng ký qua số điện thoại 0262.3843354 (Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư) hoặc số điện thoại 0262.3873399 (Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ), di động 0947796467 (Thư ký Hội Doanh nhân trẻ) để tiện cho việc bố trí nội dung làm việc.

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Krông Pắc

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Liên kết web Liên kết web

Thông tin cần biết Thông tin cần biết