Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành


Hiển thị 20 kết quả.
của 1
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 389/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc 04/09/2021
2 394/BC-BCĐ UBND huyện Báo cáo Y tế Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phòng chống COVID-19 tại các thôn/buôn người dân tộc thiểu số 07/09/2021
3 620/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 46 từ ngày 15/11/2021 đến 21/11/2021 22/11/2021
4 634/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 47 từ ngày 22/11/2021 đến 28/11/2021 28/11/2021
5 650/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 48 từ ngày 29/11/2021 đến 05/12/2021 05/12/2021
6 661/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 49 từ ngày 06/12/2021 đến 12/12/2021 12/12/2021
7 693/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 50 từ ngày 13/12/2021 đến 19/12/2021 19/12/2021
8 709/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 51 từ ngày 20/12/2021 đến 26/12/2021 26/12/2021
9 09/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 01 từ ngày 03/01/2022 đến 09/01/2022 09/01/2022
10 18/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 02 từ ngày 10/01/2022 đến 16/01/2022 17/01/2022
11 24/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 03 từ ngày 17/01/2022 đến 23/01/2022 24/01/2022
12 35/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 04 từ ngày 24/01/2022 đến 30/01/2022 30/01/2022
13 38/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 05 từ ngày 31/01/2022 đến 06/02/2022 06/02/2022
14 46/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 06 từ ngày 07/02/2022 đến 13/02/2022 13/02/2022
15 53/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 07 từ ngày 14/02/2022 đến 20/02/2022 20/02/2022
16 65/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 08 từ ngày 21/02/2022 đến 27/02/2022 27/02/2022
17 81/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Y tế Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pắc Tuần 09 từ ngày 28/02/2022 đến 06/03/2022 06/03/2022
18 09/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Y tế Về việc Kiện toàn Ban quản lý khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của huyện Krông Pắc tại 33 Nguyễn Trường Tộ, TDP 9, TT Phước An 05/01/2022
19 4187/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Y tế Về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Krông Pắc 03/09/2021
20 4192/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Công nghệ thông tin Về việc thành lập Tổ công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 07/09/2021
Hiển thị 20 kết quả.
của 1