Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Xem thêm...
Xem thêm...

Truyền thông cơ sở Truyền thông cơ sở

Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về gia đình trong tình hình mới

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch 253/KH-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện Krông Pắc về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về "tăng cường...

Tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 an toàn, gọn nhẹ, thiết thực

Ngày 3-9, UBND tỉnh có công văn số 8417/UBND-KGVX về việc tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022.     ông Trần Quốc Vĩnh – phó bí thư thường trực Huyện...