Nội dung chưa được xuất bản

Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Đề tài khoa học Đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
STT Tên đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng
1 Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở Công nghệ thông tin 13/08/2013 30/01/2014 Đang nghiên cứu
Hiển thị 1 kết quả.