Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

« Quay lại

UBND huyện Krông Pắc phát động Cuộc thi trực tuyến “Công dân với pháp luật về bảo vệ môi trường”

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 10/5/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến "Công dân với pháp luật về bảo vệ môi trường" và Công văn số 14/BTC ngày 02/6/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc phát động, hưởng ứng Cuộc thi.

Để hưởng ứng Cuộc thi, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn huyện, ngày 07/6/2022 UBND huyện phát động Cuộc thi trực tuyến "Công dân với pháp luật về bảo vệ môi trường" trên địa bàn huyện.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet, tại địa chỉ: https://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn. Thời gian thi bắt đầu từ ngày 05/6/2022 và kết thúc vào ngày 05/9/2022. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh. Nội dung thi tập trung vào các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên.

Tài liệu liên quan đến Cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ: https://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn/ và tại Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Đắk Lắk (www.sotuphap.daklak.gov.vn – mục Cuộc thi trực tuyến "Công dân với pháp luật về bảo vệ môi trường").

Như Anh - Phòng Tư pháp

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục