Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

« Quay lại

Trợ giúp pháp lý cho người dân

Ngày 20/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 thay thế Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Trong đó xác định đối tượng là người được trợ giúp pháp lý (TGPL) gồm có:

1. Người có công với cách mạng.

2. Người thuộc hộ nghèo.

3. Trẻ em.

4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; Người nhiễm chất độc da cam; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; Người nhiễm HIV.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Cư trú tại xã Ea Hiu

Trên địa bàn huyện Krông Pắc, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí là xã Ea Yiêng, Ea Hiu và Vụ Bổn.

Ngoài ba xã đặc biệt khó khăn trên thì các thôn, buôn đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí là: Xã Ea Uy: Buôn Hằng 1c, Đắkrơ Leang 1, Hằng 1a; Xã Tân Tiến: Buôn Kplang, Eadrai, Eadrai A; Xã Ea Phê: Buôn Ea Su; Xã Krông Búk: Buôn Ea Oh, Mbê.

Người được trợ giúp pháp lý được trợ giúp trong các lĩnh vực pháp luật như: Hình sự, dân sự, hành chính...trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại là không thuộc lĩnh vực được TGPL. Hình thức trợ giúp pháp lý bao gồm: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng.

Người dân có thể nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý bằng cách nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp qua fax, hình thức điện tử về địa chỉ: Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Đắk Lắk số 39 đường Lý Thường Kiệt, Thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3699.666 Hoặc gửi thư điện tử về : tgpldaklak@gov.vn

Như Anh - Phòng Tư pháp

 

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục