Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chủ tịch HĐND:

Ông Trần Hồng Tiến

Điện thoại cơ quan:

Điện toại di động:    0905050303

Email: tienth@krongpak.daklak.gov.vn

 

       Phó Chủ tịch HĐND:

Ông Phan Tấn Bảy

 Điện thoại cơ quan: 0262.35222484

 Điện thoại di động:   0914220818

 Email: baypt@krongpak.daklak.gov.vn

 

Các Uỷ viên:

- Ông Trần Hải Đăng - Trưởng Ban Pháp chế

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:  0775831766

  Email: dangth@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Ông Trần Văn Tuyến - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:  0977932955

  Email: tuyentv@krongpak.daklak.gov.vn

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục