Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

     - Ông Nguyễn Đình Hải

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 0262.3521178

Điện thoại di động:   0988409862

Email: haind@krongpak.daklak.gov.vn

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục