Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương

  Chức vụ: Trưởng phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521163

  Đện thoại di động:  0916096868

  Email: huongntt@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Ông Nguyễn Văn Hà

  Chức vụ: Phó trưởng phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521163

  Điện thoại di động:   0905616436

  Email: hanv@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Ông Võ Trọng Tùng

  Chức vụ: Phó trưởng phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521854

  Điện thoại di động:   0989882447

  Email: tungvt@krongpak.daklak.gov.vn

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục