Video Video

Xem thêm...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 9166366

.Hôm nay: 3354
.Hôm qua: 2097
.Trong tuần: 3354
.Tất cả: 9166366

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

« Quay lại

Phát huy vai trò nòng cốt, hạt nhân chính trị của Chi bộ thôn, buôn

 Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng của Đảng, nhất là vai trò của Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, vì Chi bộ không chỉ giữ vai trò nòng cốt, hạt nhân chính trị ở cơ sở mà còn là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Krông Pắc luôn quan tâm, coi trọng và phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ, đồng thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, như Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2021-2025" nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với mục đích nắm bắt, theo dõi việc tổ chức sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ thôn, buôn; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, thông tin về những quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan việc kiện toàn hệ thống chính trị thôn, buôn; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 05-NQ/HU và tình hình thực tế, ngoài việc đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 351-KH/HU, ngày 06/10/2023 về "Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tại các thôn, buôn trên địa bàn xã Hòa Đông và Ea Yông". Theo đó, thành lập 02 Tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn, dự sinh hoạt chính trị tại chi bộ các địa phương trên địa bàn huyện từ ngày 15 - 23/10/2023, trước mắt thí điểm sinh hoạt tại xã Hòa Đông và Ea Yông.

Tổ công tác dự sinh hoạt chính trị tại một số địa bàn thuộc xã Hòa Đông

Dự sinh hoạt chính trị tại một thôn thuộc xã Ea Yông

Thôn Cao Bằng (xã Ea Yông) hiện có 196 hộ với 1112 khẩu, trong đó 100% là DTTS (Tày, Nùng) từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp, Chi bộ có 14 đảng viên, năm 2023 kết nạp 01 đảng viên mới. Việc sinh hoạt Chi bộ được tổ chức định kỳ hằng tháng từ ngày 27 tháng trước đến ngày 05 tháng sau theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy. Đồng chí Mộng Thị Hường, Bí thư Chi bộ cho biết: Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đạt hiệu quả cao, Chi bộ luôn chú trọng việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên vào điều kiện thực tế của thôn, chủ động bám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, kịp thời tìm ra những giải pháp cụ thể giúp người dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đời sống, phát triển kinh tế, xã hội vì hầu hết người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, một số ít hộ dân phát triển kinh doanh, dịch vụ nhưng với quy mô nhỏ. Xác định sản xuất nông nghiệp là hướng phát triển kinh tế chủ yếu trong thôn, Chi ủy, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Thời gian qua, các cấp, các ngành và đoàn thể trong thôn tích cực vận động các hộ dân chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn quả, cải tạo vườn tạp; đồng thời xây dựng được 01 mô hình "Dân vận khéo" trong vận động các hộ dân di dời chuồng trại ra xa nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan nông thôn.

Bà con thu nhập cao nhờ áp dụng khoa học – kỹ thuật trồng cây Sầu riêng

Tổ công tác sinh hoạt chính trị tại thôn 17 (chi bộ 10) xã Hòa Đông

Kinh tế các hộ dân thôn 17 (chi bộ 10, xã Hòa Đông) trong những năm qua có bước thay đổi đáng kể, đời sống Nhân dân không ngừng tăng lên; cấp ủy Chi bộ đã quan tâm lãnh đạo các đoàn thể trong thôn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên trong thôn, từ việc tuân thủ các quy định của pháp luật đến phát triển kinh tế, xây dựng, nâng cấp, bê tông hóa các tuyến đường liên thôn, tham gia tốt các hoạt động do các cấp, các ngành tổ chức.

Một buổi sinh hoạt chi bộ tại buông Jung I và buôn Jung II

Buôn Jung I và buôn Jung II được biết đến là nơi có diện tích trồng sầu riêng lớn trên địa bàn xã Ea Yông, với sự đoàn kết, đồng lòng và nhất trí cao, chi bộ 02 buôn luôn phát huy tinh thần dân chủ, giữ vững nguyên tắc, nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh. Chi bộ luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đồng chí Y Lương Ayun, Bí thư chi bộ buôn Jung I cho hay: buôn Jung I và buôn Jung II với hơn 3100 nhân khẩu, 02 chi bộ có 26 đảng viên; bám sát quy định và hướng dẫn của các cấp, thời gian qua chi bộ sinh hoạt định kỳ, tại các buổi sinh hoạt đều có đánh giá, nhận xét kết quả hoạt động của từng lĩnh vực, phân tích điểm mạnh, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm, đồng thời, phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của địa phương đến toàn thể đảng viên, chú trọng bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Nhờ đó, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2023, 02 chi bộ đã kết nạp 02 đảng viên mới, giới thiệu 02 quần chúng tham gia lớp cảm tình Đảng. Năm nay thời tiết khá thuận lợi, bà con làm ăn nông nghiệp trong buôn phấn khởi, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng chú trọng cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc, thu hoạch nên sản lượng tăng lên đáng kể, bên cạnh đó giá cả sầu riêng và lúa gạo tăng cao gấp nhiều lần so với các năm trước, sản lượng lúa vụ hè thu đạt cao, từ 6 đến 7 tạ/sào. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí trưởng buôn Jung II đã vận động bà con đóng góp gần 280 triệu làm đường cấp phối giao thông nội đồng, các phong trào thi đua, các khoản đóng góp khác theo quy định đều được bà con quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình, đời sống và thu nhập của người dân trong buôn ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn khởi sắc rõ rệt.

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững, xây dựng các chuỗi liên kết, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân địa phương cũng chính là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá được nêu tại Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Bài và ảnh: Võ Quang Hùng, Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục