Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

« Quay lại

Ngành Nông nghiệp kiểm tra, hướng dẫn công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ đông xuân 2021-2022

 Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND huyện Krông Pắc, từ ngày 15/3/2022 đến ngày 25/3/2022, ngành Nông nghiệp huyện đã thành lập Đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ đông xuân 2021-2022 tại 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tham gia đoàn công tác của ngành nông nghiệp có đồng chí Đoàn Doãn Toản – Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Trương Văn Cao – Phụ trách trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng chí Nguyễn Văn Hợp – Phó trưởng trạm Khuyến nông huyện và các đồng chí là chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Lãnh đạo phòng NN&PTNT và lãnh đạo các Trạm chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại tại vườn sầu riêng của hộ ông Nghiêm Sỹ Minh – Thôn 19/5 xã Ea Yông

Vụ Đông xuân năm 2021-2022 toàn huyện gieo trồng được 8.231 ha/KH 7.629 ha đạt 107,9% so với kế hoạch, trong đó: Diện tích lúa gieo sạ 6.842 ha/KH 6.260 ha đạt 109,3%, Ngô 545 ha/KH 545 ha đạt 100%, các loại cây trồng khác 844 ha/KH 824 ha đạt 102,4%. Diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 2020-2021 tăng so với vụ đông xuân năm trước, trong đó diện tích lúa nước tăng hơn 500 ha (diện tích đất trồng màu chủ động nguồn nước tưới của xã Ea Kly chuyển đổi sang trồng lúa nước, hệ thống trạm bơm và kênh mương công trình trạm bơm T54 xã Ea Yiêng được đầu tư sửa chữa trong năm 2021 đã góp phần mở rộng diện tích gieo sạ cây lúa nước địa bàn xã Ea Yiêng trong năm 2022). Người dân đã tăng cường áp dụng, đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm phục vụ sản xuất đối với các loại cây hoa màu và cây ăn trái, đảm bảo sản xuất an toàn, thích nghi với sự biến đổi của thời tiết khí hậu và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại các buổi kiểm tra, đoàn đã đến từng xã, từng cánh đồng, từng vườn để kiểm tra tình sinh trưởng, phát triển, đồng thời khuyến cáo, hướng dẫn người dân trong công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên các loại cây trồng. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các loại cây trồng đều đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Đồng chí Trương Văn Cao – Phụ trách Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện hướng dẫn người dân xã Ea Kuăng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa

Cây Lúa nước hiện đang thời kỳ làm đòng và trổ bông, nguồn nước tưới đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt, một số diện tích lúa của các xã (Ea Kuăng, Vụ Bổn, Ea Yiêng, Ea Uy, …) bị bệnh vàng lá vi khuẩn mức độ. Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với trạm Trồng trọt và BVTV, trạm Khuyến nông, UBND các xã, khuyến nông viên cơ sở đã kiểm tra và hướng dẫn người dân thực hiện phun thuốc điều trị kịp thời, đồng thời hướng dẫn người dân thường xuyên kiểm tra phòng chống rầy nâu hại lúa. Cây ngô và các loại cây rau đậu đang được người dân chăm sóc phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng thân lá, hoa, quả và thu hoạch theo tùy theo loại cây.

Kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại tại vườn vải thôn 11 xã Ea Kly

Toàn bộ diện tích cà phê trên địa bàn huyện sinh trưởng, phát triển tốt, chủ yếu đang giai đoạn đậu quả nuôi dưỡng quả, một số ít diện tích đang ra hoa đợt 2, người dân đang tiến hàng chăm sóc, tưới nước, bón phân đảm bảo dinh dưỡng. Cây Tiêu hiện đang thời kỳ làm chắc hạt, chuẩn bị cho thu hoạch, được chăm sóc tốt, nguồn nước tưới đầy đủ, không bị sâu bệnh hại. Cây Điều và cây Bơ chủ yếu đang thời kỳ ra hoa đậu quả, được chăm sóc tốt, không bị sâu bệnh hại. Các vườn Vải, Nhãn hiện đang thời kỳ nuôi dưỡng quả, nguồn nước tưới đảm bảo, không bị sâu bệnh hại, dự kiến thời gian thu hoạch trong tháng 4 đầu tháng 5/2022.

Hầu hết diện tích sầu riêng đang thời kỳ ra nụ hoa (mắt cua), đang được người dân chăm sóc tỉa bớt nụ hoa, tưới nước, bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên một số vườn cây Sầu riêng lâu năm có hiện tượng ra nụ hoa muộn, số lượng nụ hoa ít, nguyên nhân là do điều kiện thời tiết mưa lạnh trước và sau Tết Nguyên đán ảnh hưởng đến phân hóa mầm hoa, ra nụ hoa. Trạm Trồng trọt và BVTV đã hướng dẫn trực tiếp cho các hộ dân thực hiện biện pháp dọn sạch cỏ trong và ngoài tán cây nhằm tạo độ thông thoáng tốt, điều tiết hãm nước tạo khô hạn để cho cây cảm ứng ra hoa, sau đó thực hiện tưới nước, bón phân nuôi dưỡng hoa theo quy trình hướng dẫn kỹ thuật.

Đồng chí Trương Văn Cao – Phụ trách Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng thời kỳ ra hoa

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, ngành nông nghiệp sẽ có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND huyện đồng thời tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên các loại cây trồng cụ thể đến các địa phương để người nông dân chăm sóc vườn cây hiệu quả hơn mang lại hiệu quả kinh tế cao, hứa hẹn một vụ mùa bội thu./.

Ngô Phụng – Phòng NN&PTNT

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục