Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

« Quay lại

Huyện Krông Pắc sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 24/12/2021 của Huyện ủy, Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022.

Chiều ngày 04/4/2022, tại Hội trường HĐND - UBND, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Hội nghị do đồng chí Đinh Xuân Diệu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã nêu lên những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022.

Năm 2022 là năm tiếp theo huyện Krông Pắc gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội như: Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống, sinh hoạt của cán bộ, công chức, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; công tác giải quyết tranh chấp giữa các  hộ dân với doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn chưa được giải quyết dứt điểm…

Với những khó khăn, thách thức được xác định, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra UBND huyện đã xây dựng Kế phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, Chương trình công tác của UBND huyện năm 2022, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ. Tập thể lãnh đạo UBND huyện đã phát huy vai trò của người đứng đầu bộ máy hành chính nhà nước của huyện tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của UBND huyện; tập trung nguồn lực giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng và sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp (OCOP), đặc biệt Sầu riêng của huyện đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận thương hiệu Sầu riêng Krông Pắc (KRONG  PAC DURIAN, SẦU RIÊNG KRÔNG PẮC); hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện đồng bộ các biện pháp thu ngân sách. Tổ chức trà soát, bổ sung quy hoạch, quản lý quy hoạch; kêu gọi đầu tư dự án trên địa bàn huyện; Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm theo quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; đảm bảo an sinh xã hội; an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, quý I năm 2022 các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đạt được kết quả khá cao:

- Trồng trọt: Tổng diện tích đã gieo trồng ước thực hiện 36.579 ha/KH 62.530ha đạt 58,5%, trong đó diện tích cây hàng năm 8.231 ha/KH 34.182 ha, đạt 24,08%, diện tích cây lâu năm 28.348 ha/KH 28.348 ha, đạt 100%. Đảm bảo nước tưới 80% diện tích co nhu cầu tưới/KH 80%, đạt 100%.

- Chăn nuôi: Tổng đàn trâu ước thực hiện 3.500 con/KH 4.488 con, ước đạt 77,99%; tổng đàn bò ước thực hiện 33.490 con/KH 38.300 con, ước đạt 87,44%; tổng đàn lợn ước thực hiện 120.000 con/KH 240.000 con, ước đạt 50%; tổng đàn gia cầm ước thực hiện 2,5 triệu con/KH 3,1 triệu con, ước đạt 80,65%. Thủy sản: Diện tích mặt nước khai thác và nuôi trồng thủy sản 1.800 ha/KH 1.900 ha, đạt 94,74%, sản lượng khai thác, nuôi trồng 870 tấn/ KH 2.600 tấn, đạt 33,46%.

- Độ che phủ rừng 4,8%/KH 4,8%, đạt 100%. Dân cư thị trấn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 100%/KH 100%, đạt 100%; dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 98,7%/KH 97,02%, đạt 101,73%.

- Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải tại khu vực Trung tâm thị trấn Phước An 94%/KH 100%, đạt 94%; tỷ lệ thu gom xử lý rác thải tại khu vực Trung tâm các xã 79%/KH 100%, đạt 79%.

- Duy trì 12 xã/KH 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%.

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Trên địa bàn hiện có 1.205 cơ sở/KH 1.230 cơ sở, đạt 97,97%. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước thực hiện 501 tỷ đồng/KH 1.984 tỷ đồng, đạt 25,25%. Tỷ lệ thôn, buôn có điện 100%/ KH 100%, đạt 100%; tỷ lệ hộ được dùng điện 100%/KH 100%, đạt 100%.

- Thương mại - dịch vụ: Trên địa bàn hiện có 5.023 cơ sở/KH 5.895 cơ sở, đạt 85,21%. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước thực hiện 1.087 tỷ đồng/KH 4.349 tỷ đồng, đạt 24,99%.

- Thu ngân sách ước 47.003 triệu đồng; so với dự toán tỉnh giao 47.003 triệu đồng/KH 144.500 triệu đồng, đạt 32,53%; so với Nghị quyết HĐND huyện giao 47.003/KH 298.600 triệu đồng, đạt 15,74%.

- Chi ngân sách ước 195.137 triệu đồng; so với dự toán tỉnh giao 195.137 triệu đồng/KH 933.695 triệu đồng, đạt 20,9%; so với nghị quyết HĐND huyện giao 195.137/KH 1.057.870 triệu đồng, đạt 18,45%.

- Tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa đường xã, đường liên xã 94%/KH 94%, đạt 100%; tỷ lệ đường nhựa hóa, bê tông hóa đường thôn, liên thôn 70%/KH 72%, đạt 97,22%; tỷ lệ xã có đường nhựa đến trung tâm 100%/KH 100%, đạt 100%.

- Tỷ lệ Trạm y tế xã có bác sỹ phục vụ 100%/KH 100%;  tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 100%/KH 100%, đạt 100%; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ 8 loại vaccine 23,9%/KH 95%, đạt 25,16%.

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 3 lớp /KH 11 lớp, đạt 27,27%; số học viên được đào tạo nghề 105/KH 385, đạt 27,27%.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 61,96%/KH 67,39%, đạt 91,94%; duy trì tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 76%/KH 77%, đạt 98,7%; duy trì tỷ lệ giáo viên đạt tên chuẩn 10%/KH 13%, đạt 76,92%.

- Tổ chức giải thể thao cấp huyện 1 giải/KH 10 giải, đạt 10%.

- Tỷ lệ tuyển quân hàng năm 100%/KH 100%, đạt 100%.

Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu về nguyên nhân của ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong quý I, biện pháp, giải pháp thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý II năm 2022.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Diệu - Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp thảo luận; ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu thực hiện các  chỉ tiêu, nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.

Về nhiệm vụ quý II, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

Khẩn trương quán triệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý II năm 2022, đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

Khẩn trương rà soát, đánh giá các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ và Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy, HĐND huyện và Nghị quyết của địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện, điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu thực hiện còn thấp.

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trong bộ máy nhà nước.

Giải quyết những tồn tại, vướng mắc, nhất là lĩnh vực đất đai.

Các phòng, ban, đơn vị, địa phương cần chủ động trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Ngọc Thái - Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục