Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

« Quay lại

Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Dịch vụ Bưu chính Công ích

Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phải được chuyển trả kịp thời cho tổ chức, cá nhân. 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn người dân và doanh nghiệp cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Dịch vụ Bưu chính Công ích nhằm giúp các tổ chức/cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhưng không có thời gian đi lại. Thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Cá nhân/tổ chức có nhu cầu về nộp hồ sơ thủ tục hành chính cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và mang hồ sơ cần nộp tới bưu điện gần nhất.

Hoặc nhân viên bưu điện sẽ đến tận nhà để tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Điền thông tin vào phiếu gửi hồ sơ

Bước 3: Nhân viên bưu điện mang hồ sơ đến Bộ phận một cửa của huyện, xã, thị trấn

Bước 4: Công chức một cửa của huyện, xã, thị trấn công tiếp nhận hồ sơ, nhập vào phần mềm và trả giấy hẹn cho nhân viên bưu điện

Bước 5: Khi có kết quả bạn sẽ nhận được tin nhắn và đến Bộ phận một cửa nhận kết quả

Hoặc nhân viên bưu điện nhận kết quả từ Bộ phận một cửa để mang đến tận nhà

Minh Sơn – Phòng Văn hóa và Thông tin

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục