Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đại biểu HĐND huyện Krông Pắc khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Số TT Họ và tên Ghi chú
01  Phan Tấn Bảy  
02  Nguyễn Thị Châm  
03  Nguyễn Văn Cương  
04  Đinh Xuân Diệu  
05  Phạm Thị Dung  
06  Trần Hải Đăng  
07  Nguyễn Văn Hà  
08  Trần Thị Kim Hoa  
09  Nguyễn Văn Hoan  
10  Lê Anh Hùng  
11  Y Khoăt Ayun  
12  Trần Trung Kiêm  
13  Y Klôk Byă  
14  Nguyễn Thị Phương Lan  
15  Trần Ngọc Liêm  
16  Nguyễn Duy Lộc  
17  H Ly Niê  
18  Võ Thị Thu Mai  
19  Nguyễn Quang Mạnh  
20  H Minh Ayun  
21  Mó Măng  
22  Lê Viết Nhượng  
23  Y Niêm Êban  
24  H Noan Kpơr  
25  Y Pê Niê  
26  Nguyễn Đắc Quý  
27  Nguyễn Hải Sâm  
28  Y Sameul Byă  
29  Nguyễn Thanh Sơn (Đại Đức Thích Thường Tâm)  
30  Trịnh Minh Tâm  
31  Trần Hồng Tiến  
32  Ngô Thị Minh Trinh  
33  Trần Văn Tuyến  
34  Trần Quốc Vĩnh  
35  H' Yer Knul  

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục