Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Văn phòng HĐND-UBND huyện Văn phòng HĐND-UBND huyện

   - Ông Đoàn Đại Lý

     Chức vụ: Chánh văn phòng

     Điện thoại cơ quan: 0262.3521102

     Điện thoại di động:   0916365479

     Email: lydd@krongpak.daklak.gov.vn

 

   - Ông Đào Hữu Tùng

     Chức vụ: Phó chánh văn phòng

     Điện thoại cơ quan: 0262.3522268

     Điện thoại di động:   0914055594

     Email: tungdh@krongpak.daklak.gov.vn

               tungdaohuu@yahoo.com