Liên kết web

Video

Xem thêm...

Văn phòng HĐND-UBND huyện

   - Ông Đoàn Đại Lý

     Chức vụ: Chánh văn phòng

     Điện thoại cơ quan: 0262.3521102

     Điện thoại di động:   0916365479

     Email: lydd@krongpak.daklak.gov.vn

 

   - Ông Đào Hữu Tùng

     Chức vụ: Phó chánh văn phòng

     Điện thoại cơ quan: 0262.3522268

     Điện thoại di động:   0914055594

     Email: tungdh@krongpak.daklak.gov.vn

               tungdaohuu@yahoo.com

 

   - Ông Võ Quang Trường

     Chức vụ: Phó chánh văn phòng

     Điện thoại cơ quan:

     Điện thoại di động:   0902996090

     Email: truongvq@krongpak.daklak.gov.vn