Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Thường trực huyện ủy Thường trực huyện ủy

- Ông Trần Hồng Tiến

  Chức vụ: Bí thư Huyện uỷ

  Điện thoại cơ quan: 0262.3521180

  Điện toại di động:    0905050303

  Email:

 

- Ông Trần Quốc Vĩnh

  Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ

  Điện thoại cơ quan:

  Điện toại di động:     0913927679

  Email:

 

- Ông Đinh Xuân Diệu

  Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ

  Điện thoại cơ quan: 

  Điện toại di động:     0903584897

  Email: dieudx@krongpak.daklak.gov.vn