Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Thường trực HĐND huyện Thường trực HĐND huyện

Chủ tịch HĐND:

Ông Võ Túc

Điện thoại cơ quan:

Điện toại di động:     0914235396

Email: tucv@krongpak.daklak.gov.vn

 

Phó Chủ tịch HĐND:

- Ông Y Djoang Niê

 Điện thoại cơ quan: 0262.3522305

 Điện thoại di động: 0986680011

 Email: ydjoangnie@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Ông Phan Tấn Bảy

 Điện thoại cơ quan: 0262.35222484

 Điện thoại di động:   0914220818

 Email: baypt@krongpak.daklak.gov.vn

 

Các Uỷ viên:

- Ông Huỳnh Văn Bổn - Trưởng ban Pháp chế

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động: 

  Email:

 

- Bà Nguyễn Thị Hiệp - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:  0988999855

  Email: