Liên kết web

Video

Xem thêm...

Thường trực HĐND huyện

Chủ tịch HĐND:

Ông Nguyễn Thành Dũng

Điện thoại cơ quan:

Điện toại di động:     0932506970

Email: 

 

Phó Chủ tịch HĐND:

- Ông Y Lái Byă

 Điện thoại cơ quan: 0262.35222305

 Điện thoại di động:   01274617539

 Email: ylaibya@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Ông Phan Tấn Bảy

 Điện thoại cơ quan: 0262.35222484

 Điện thoại di động:   0914220818

 Email: baypt@krongpak.daklak.gov.vn

 

Các Uỷ viên:

- Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban Pháp chế

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:   0984345699

  Email: hungnv@krongpak.daklak.gov.vn

 

- Bà Nguyễn Thị Hiệp - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

  Điện thoại cơ quan:

  Điện thoại di động:  0988999855

  Email: