Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản
Tên thủ tục
Cấp ban hành Lĩnh vực

Hiển thị 321 - 333 of 333 kết quả.
của 17
STT Tên thủ tục Cấp ban hành Lĩnh vực
321 Phê duyệt hồ sơ yêu cầu và kế hoạch đấu thầu công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Cấp huyện Kế hoạch và Đầu tư
322 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Cấp huyện Kế hoạch và Đầu tư
323 Thủ tục đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã Cấp huyện Kế hoạch và Đầu tư
324 Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước Cấp xã - Thị trấn Tài chính
325 Thủ tục thực hiện quy trình thẩm định và phê duyệt quyết đoán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Cấp xã - Thị trấn Tài chính
326 Thủ tục Cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi Cấp xã - Thị trấn Y tế
327 Biên bản thẩm định hành nghề dược, Dược học cổ truyền tư nhân Cấp huyện Y tế
328 Biên bản thẩm định cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân Cấp huyện Y tế
329 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cửa hàng ăn, căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp giấy phép chứng nhận Cấp huyện Y tế
330 Biên bản Thẩm định cơ sở hành nghề Dược tư nhân Cấp huyện Y tế
331 Biên bản Thẩm định đổi địa điểm cơ sở hành nghề dược tư nhân Cấp huyện Y tế
332 Biên bản thẩm định đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân Cấp huyện Y tế
333 Biên bản thẩm định đổi địa điểm cơ sở hành nghề Y tư nhân Cấp huyện Y tế
Hiển thị 321 - 333 of 333 kết quả.
của 17