Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản
Tên thủ tục
Cấp ban hành Lĩnh vực

Hiển thị 1 - 20 of 333 kết quả.
của 17
STT Tên thủ tục Cấp ban hành Lĩnh vực
1 Yêu cầu thi hành án quá hạn Cấp huyện Thi hành án
2 Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên Cấp huyện Thi hành án
3 Yêu cầu hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản khi không được giao tài sản bán đấu giá Cấp huyện Thi hành án
4 Yêu cầu hoãn thi hành án Cấp huyện Thi hành án
5 Yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án Cấp huyện Thi hành án
6 Yêu cầu định giá lại tài sản thi hành án Cấp huyện Thi hành án
7 Yêu cầu đình chỉ thi hành án Cấp huyện Thi hành án
8 Yêu cầu chứng kiến thỏa thuận về thi hành án Cấp huyện Thi hành án
9 Yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án Cấp huyện Thi hành án
10 Xác nhận bảng kê lâm sản Cấp huyện NNPTNT - Kiểm lâm
11 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Cấp xã - Thị trấn Lao động thương binh xã hội
12 Trình tự thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
13 Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự Cấp huyện Thi hành án
14 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
15 Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình Cấp huyện Tài chính
16 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
17 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
18 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
19 Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. Cấp huyện Nông nghiệp và phát triển nông thôn
20 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Cấp huyện Lao động thương binh xã hội
Hiển thị 1 - 20 of 333 kết quả.
của 17