Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản
Đại biểu HĐND huyện Krông Pắc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Số TT Họ và tên Ghi chú
01  Phan Tấn Bảy  
02  Huỳnh Văn Bổn  
03  Lê Văn Chương  
04  Nguyễn Thành Dũng  
05  Y Djoang Niê  
06  Huỳnh Hữu Đức  
07  Y Ghiăc Kdoh  
08  Nguyễn Văn Hà  
09  Phạm Văn Hải  
10  Hoàng Thị Hảo  
11  Nguyễn Thị Hiệp  
12  Nguyễn Công Hiếu  
13  Dương Thị Hợp  
14  Nguyễn Văn Hùng  
15  Võ Hồng Khanh  
16  Võ Viết Khương  
17  Trần Trung Kiêm  
18  Y Lái Byă  
19  Nguyễn Thị Lan  
20  Trần Duy Linh  
21  H' Ly Niê  
22  Nguyễn Quang Mạnh  
23  Mó Măng  
24  H' Nă  
25  Nguyễn Thị Kim Nhung  
26  Y Núc Byă  
27  Y Pê Niê  
28  Nguyễn Hải Sâm  
29  Y Siết Niê  
30  Nguyễn Thanh Sơn (Đại Đức Thích Thường Tâm)  
31  Y Suôn Byă  
32  Phạm Thị Hồng Tâm  
33  Trần Hữu Thái  
34  Vũ Văn Thiện  
35  Ngô Thị Minh Trinh  
36  Lê Hữu Tuấn  
37  Võ Túc  
38  Trần Quốc Vĩnh  
39  Nguyễn Đình Vượng  
40  Y Yik Niê