Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Văn phòng huyện ủy Văn phòng huyện ủy


- Ông Võ Quang Trường

  Chức vụ: Chánh văn phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3528138

  Điện thoại di động: 0942857000

  Email:

 

- Bà Phan Thị Hồng Vương

  Chức vụ: Phó chánh văn phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3528138

  Điện thoại di động:   0984553776

  Email: