Liên kết web

Video

Xem thêm...

Văn phòng huyện ủy

- Ông Nguyễn Văn Hoan

  Chức vụ: Chánh văn phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3520180

  Điện thoại di động:   0914333762

  Email:

 

- Ông Bùi Thanh

  Chức vụ: Phó chánh văn phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3528138

  Điện thoại di động:   0985743747

  Email:

 

- Bà Phan Thị Hồng Vương

  Chức vụ: Phó chánh văn phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3528138

  Điện thoại di động:   0984553776

  Email: