Liên kết web

Video

Nội dung chưa được xuất bản

Văn phòng huyện ủy

- Ông Nguyễn Văn Hoan

  Chức vụ: Chánh văn phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3520180

  Điện thoại di động:   0914333762

  Email:

 

- Ông Võ Quang Trường

  Chức vụ: Phó chánh văn phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3528138

  Điện thoại di động: 0942857000

  Email:

 

- Bà Phan Thị Hồng Vương

  Chức vụ: Phó chánh văn phòng

  Điện thoại cơ quan: 0262.3528138

  Điện thoại di động:   0984553776

  Email: