Liên kết web Liên kết web

Video Video

Nội dung chưa được xuất bản

Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo UBND huyện

 

     Ông Đinh Xuân Diệu

     Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

     Điện thoại cơ quan:

     Điện thoại di động: 0903584897

     Email: dieudx@krongpak.daklak.gov.vn
   
   

     Bà Ngô Thị Minh Trinh

     Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện

     Điện thoại cơ quan: 0262.3521548

     Điện thoại di động: 0914722679

     Email: trinhntm@krongpak.daklak.gov.vn