Liên kết web

Video

Xem thêm...

Lãnh đạo UBND huyện

 

     Ông Y Suôn Byă

     Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

     Điện thoại cơ quan:

     Điện thoại di động: 0914028171

     Email: ysuon@krongpak.daklak.gov.vn
   

     Ông Nguyễn Hùng Thi

     Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện

     Điện thoại cơ quan:

     Điện thoại di động:  0903554567

     Email: thinh@krongpak.daklak.gov.vn
   

     Bà Ngô Thị Minh Trinh

     Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện

     Điện thoại cơ quan: 0262.3521548

     Điện thoại di động: 0914722679

     Email: trinhntm@krongpak.daklak.gov.vn