Video Video

Xem thêm...

  

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp: 6280209

.Hôm nay: 1130
.Hôm qua: 2518
.Trong tuần: 23005
.Tất cả: 6280209

« Quay lại

Các giải pháp tăng trưởng ngành nông nghiệp huyện Krông Pắc năm 2020

   Năm 2020 là năm quan trọng hoàn thành kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 13 (2015 - 2020). Đây cũng là năm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, vì vậy, ngành nông nghiệp huyện Krông Pắc cần vượt qua những thách thức, tận dụng thời cơ thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao giá trị, thúc đẩy tăng trưởng của toàn ngành.

   Toàn ngành nỗ lực phấn đấu, tập trung nguồn lực, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16/NQ-HU của Huyện ủy Krông Pắc và Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020. Với mục tiêu thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện gắn với xây dựng nông thôn mới. Đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh liên kết, phát triển dịch vụ thương mại nhằm xây dựng chuỗi giá trị, thúc đẩy mối liên kết giữa HTX, Tổ hợp tác, hộ sản xuất với Tổ tín dụng, doanh nghiệp, đơn vị khoa học và công nghệ, hỗ trợ thành lập mới và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ hợp tác, Hợp tác xã để tạo tiền đề cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, an toàn, bền vững và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đáp ứng ngày càng cao cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Xây dựng và nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất, mô hình VietGap trong trồng trọt, chăn nuôi, mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Từ đó nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho dân cư nông thôn, quản lý tốt các tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Ngành nông nghiệp thực hiện các chỉ tiêu cơ bản là: tốc độ tăng trưởng tăng 6,25%, cơ cấu kinh tế chiếm 55,68%; tổng diện tích gieo trồng 60.411 ha, trong đó: 35.000 ha cây hàng năm, 25.411 ha cây lâu năm; tổng sản lượng lương thực 192.000 tấn, trong đó: 102.000 tấn thóc, 90.000 tấn ngô; sản lượng cà phê nhân xô 37.000 tấn; đảm bảo cung cấp nước tưới đạt 80% diện tích gieo trồng; tổng đàn trâu trên 4.000 con, đàn bò 37.000 con, đàn lợn 230.000 con, tổng đàn gia cầm trên 3.000.000 con, diện tích nuôi thả cá trên 1.900ha, sản lượng đánh bắt trên 2.600 tấn, tỷ lệ che phủ rừng 4,7%; phấn đấu 100% dân cư thị trấn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 93% dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; phấn đấu xây dựng xã Ea Uy và xã Krông Buk hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 02 xã nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại, mỗi xã phấn đấu hoàn thành từ 2 tiêu chí trở lên.

   Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn ngành xác định tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp thích ứng với biển đổi khí hậu, phấn đấu đảm bảo kế hoạch, lộ trình và đạt kết quả cao nhất gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngành sẽ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tập trung nâng cao giá trị luá hàng hóa, tăng năng suất lúa, ngô, cà phê và cây ăn quả, chú trọng phát triển rau an toàn, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với mỗi địa phương một sản phẩm. Đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, áp dụng quy trình sạch như: Gap, VietGap,…. đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn. Cùng với việc tập trung các nguồn lực phòng ngừa, phát hiện, kiểm soát và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh gia súc, gia cầm; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm và gia súc lớn, tạo sản phẩm an toàn; sẽ tiếp tục phát triển nuôi trồng thuỷ sản đồng bộ với khai thác để có sản lượng đạt 2.600 tấn.

   So với các ngành kinh tế khác, sản xuất nông nghiệp cho giá trị không cao. Tuy nhiên, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng bảo đảm an sinh xã hội cho phần lớn người dân. Vì thế, kinh tế nông nghiệp của năm đầu kế hoạch 5 năm (2020 - 2025) được ổn định và phát triển sẽ giúp tạo sức bật để ngành nông nghiệp huyện phát triển trong những năm tiếp theo.

Thiên Thanh - Đài TT-TH huyện

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

Liên kết web Liên kết web

Thông tin cần biết Thông tin cần biết